Preskočiť menu

Hlavné navigačné menu

Video prezentácia

Zvoľte si jazyk

Wagner – wagner.sk

Wagner

WAGNER - CENNÍK, KARI Sieti a Betonárska oceľ


WAGNER – WAGNER.SK , OHÝBANIE KARI SIETÍ HRÚBKY 4 – 12 MM, REZANIE KARI SIETÍ A ROXOROV, STRMIENKY

V spoločnosti sa vyrába betonárska oceľ, rebrovaná a hladká vo zvitkoch, prútoch, tyčiach. Táto výstuž do betónu – betonárska oceľ je valcovaná za studena z hladkého oceľového drôtu. Spoločnosť zároveň ponúka aj produkt – oceľ hladká na výstuž do betónu, zvitky, v tyčiach, ďalej betonárska oceľ rebrovaná, hladká. V našej ponuke nájdete všetky druhy betonárskej ocele, ako betonárska oceľ, siete do betónu, viazací drôt, zvárané siete, hutný materiál, betonárske ocele.

      Vstúpte