Preskočiť menu

Hlavné navigačné menu

Video prezentácia

Zvoľte si jazyk

Wagner – wagner.sk

Wagner

WAGNER - CENN?K, KARI Sieti a Beton?rska oce?


WAGNER ? WAGNER.SK , OH?BANIE KARI SIET? HR?BKY 4 ? 12 MM, REZANIE KARI SIET? A ROXOROV, STRMIENKY

V spolo?nosti sa vyr?ba beton?rska oce?, rebrovan? a hladk? vo zvitkoch, pr?toch, ty?iach. T?to v?stu? do bet?nu ? beton?rska oce? je valcovan? za studena z hladk?ho oce?ov?ho dr?tu. Spolo?nos? z?rove? pon?ka aj produkt ? oce? hladk? na v?stu? do bet?nu, zvitky, v ty?iach, ?alej beton?rska oce? rebrovan?, hladk?. V na?ej ponuke n?jdete v?etky druhy beton?rskej ocele, ako beton?rska oce?, siete do bet?nu, viazac? dr?t, zv?ran? siete, hutn? materi?l, beton?rske ocele.

      Vst?pte